โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์ | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา