โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมแกรนด์โฮเทลแอนรีสอร์ท จังหวัดพิจิตร | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมแกรนด์โฮเทลแอนรีสอร์ท จังหวัดพิจิตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา