โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการทำธุรกิจอาหารสุขภาพจากเห็ดภายในใต้โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการทำธุรกิจอาหารสุขภาพจากเห็ดภายในใต้โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561 โดย แสงเดือน เหล่าสูง จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา