โลโก้เว็บไซต์ โครงการทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กิจกรรม อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กิจกรรม อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 โดย แสงเดือน เหล่าสูง จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา