โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดรับสมัครผู้มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการของตนเอง ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566 | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดรับสมัครผู้มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการของตนเอง ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2566 โดย แสงเดือน เหล่าสูง จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 มีนาคม 2566 - 14 มีนาคม 2566

สถานที่ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดรับสมัครผู้มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการของตนเอง ที่มีความพร้อม ความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเอง เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะให้มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผ่านการกลั่นกรอง
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด
ความช่วยเหลือและพัฒนาด้านการเขียนแผนธุรกิจ แผนการเงิน และแผนการตลาด
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า  และบรรจุภัณฑ์
เข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาธุรกิจ
มีสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 อื่นๆอีกมากกมาย

คุณสมบัติ
1. นักศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
2. อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
3. ผู้ประกอบการทั่วไป/ศิษย์เก่า
4. ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ U2T /ผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการของสปอว.

มี 3 ระดับการกลั่นกรอง
1.pre-incubation
2.start up
3.spin off (ผ่านขั้นตอนการเป็น Start up มาก่อน)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14  มีนาคม 2566 (รีบเลย ก่อนสิทธิ์เต็ม)

ลิงค์ใบสมัครและแบบฟอร์มข้อมูลผู้ประกอบการ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rhNA5r7rQkXr98y1JWBehhrIBmQwZjxt

ส่งใบสมัครทาง Email: rmutl.ubi2016@gmail.com

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา
สอบถามเพิ่มเติมที่  081-595-8680,088-923-6415ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา