โลโก้เว็บไซต์ บทความ | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

 บทความ

UBI RMUTL นำ Start up 3 ทีม รายงานผลการบ่มเพาะธุรกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน)
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน (University Business Incubator) นำทีมบ่มเพาะ ประเภท Start up จำนวน 3 ทีม ได้แก่ Start up - 1 ทีม ปรุงนา , Start up -2 ทีม TRACXPERT และ Start up -3 ทีม Chiang Rai Smart Model เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 ณ NSP Exhibition Hall (B1) อาคารอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ต้อนรับ ธนาคารออมสิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ. ดร.อุเทน คำน่าน รักษาการแทนอธิการบดี ผศ. ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับธนาคารออมสิน คุณณาตยา มณฑิราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up และคุณอาลิษา เดชชลาลัย พนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อเข้าเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) และติดตามผลการดำเนินงานการสนับสนุนจัดตั้งกิจการ Smart Start Company ทีมกระต๊าก ผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ ให้ข้อมู... >> อ่านต่อ


ประกาศผลกิจกรรมประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ปีพ.ศ.2567
พุธ 15 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ตามที่ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ของมทร.ล้านนาทุกท่านที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริงทุกประเภท ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เพื่อประกวดให้ได้รับสนับสนุนการจัดตั้งกิจการ ให้ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ แล... >> อ่านต่อ


จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567
ศุกร์ 8 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ปี 2567      กิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษา และศิษย์เก่า เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์... >> อ่านต่อ


กิจกรรมฝันที่เป็นจริง ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567
พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้สร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBI ) มีทำหน้าที่สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Startup Companies) บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Spin-off Companies) โดยเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan &... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา น่าน ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
อังคาร 16 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา น่าน  วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมกับคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กลุ่มใต้ร่มพระบารม ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
จันทร์ 15 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี คุณนริศ กำแพงแก้ว ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมกับคณะทำงานกลุ่มใต้ร่มพระบารม ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567
พฤหัสบดี 11 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมกับคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กลุ่มใต้ร่มพระบารม สถาบันว... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา ตาก ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567
พุธ 10 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมกับคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กลุ่มใต้ร่มพระบารม สถาบันวิจัยและพัฒนา และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้แก่  แนวทางการบ่มเพาะธุรกิจ กิจกรรมชมรม... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567
อังคาร 9 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 (ภาคเช้า) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 20

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา