โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-07 | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-06-07

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ ที่มีผลงานวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้
อังคาร 7 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ ที่มีผลงานวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้  ส่งทีมเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดสรรเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรม Boot campร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์หน่วยงานละไม่เกิน 2 ทีม โดยในแต่ละทีมต้องประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักศึกษาไม่เกิน 5 คน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/bRrjPDrvLw54U1kT8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ สถาบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา