โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

UBI RMUTL นำ Start up 3 ทีม รายงานผลการบ่มเพาะธุรกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน)
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน (University Business Incubator) นำทีมบ่มเพาะ ประเภท Start up จำนวน 3 ทีม ได้แก่ Start up - 1 ทีม ปรุงนา , Start up -2 ทีม TRACXPERT และ Start up -3 ทีม Chiang Rai Smart Model เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 ณ NSP Exhibition Hall (B1) อาคารอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ต้อนรับ ธนาคารออมสิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ. ดร.อุเทน คำน่าน รักษาการแทนอธิการบดี ผศ. ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับธนาคารออมสิน คุณณาตยา มณฑิราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up และคุณอาลิษา เดชชลาลัย พนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อเข้าเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) และติดตามผลการดำเนินงานการสนับสนุนจัดตั้งกิจการ Smart Start Company ทีมกระต๊าก ผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ ให้ข้อมู... >> อ่านต่อ


ประกาศผลกิจกรรมประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ปีพ.ศ.2567
พุธ 15 พฤษภาคม 2567

ตามที่ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ของมทร.ล้านนาทุกท่านที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริงทุกประเภท ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เพื่อประกวดให้ได้รับสนับสนุนการจัดตั้งกิจการ ให้ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ แล... >> อ่านต่อ


จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567
ศุกร์ 8 มีนาคม 2567

จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ปี 2567      กิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษา และศิษย์เก่า เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์... >> อ่านต่อ


กิจกรรมฝันที่เป็นจริง ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567
พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้สร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBI ) มีทำหน้าที่สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Startup Companies) บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Spin-off Companies) โดยเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan &... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา น่าน ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
อังคาร 16 มกราคม 2567

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา น่าน  วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมกับคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กลุ่มใต้ร่มพระบารม ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
จันทร์ 15 มกราคม 2567

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี คุณนริศ กำแพงแก้ว ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมกับคณะทำงานกลุ่มใต้ร่มพระบารม ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567
พฤหัสบดี 11 มกราคม 2567

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมกับคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กลุ่มใต้ร่มพระบารม สถาบันว... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา ตาก ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567
พุธ 10 มกราคม 2567

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมกับคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กลุ่มใต้ร่มพระบารม สถาบันวิจัยและพัฒนา และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้แก่  แนวทางการบ่มเพาะธุรกิจ กิจกรรมชมรม... >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567
อังคาร 9 มกราคม 2567

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 (ภาคเช้า) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วรจัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 18

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา